Telefonbuch

Rufnummer Name
1201 Test1
1202 Test2
1911 1911
1912 1912
2000 Twi
2306 pmenke
4214 loppermann
8877 SIP
12306 pmenke-test
12307 Test 2

Export as:
XML (EPXML-compatible)